നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » ACTRESS SANYA MALHOTRA ADMITS SHE IS FALLING IN LOVE WITH NEW VEGGIE LIFE TRANSPG

    Sanya Malhotra| മാംസവും മുട്ടയും ഉപേക്ഷിച്ചു; വെജിറ്റേറിയനായി ദംഗൽ നായിക സാന്യ മൽഹോത്ര

    മാംസവും മുട്ടയും കഴിച്ചിരുന്ന നടി, ഇപ്പോൾ ഇവ ഉപേക്ഷിച്ച് പൂർണ വെജിറ്റേറിയനായിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ ആഹാര രീതി ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നും പുത്തനുണർവ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും സാന്യ പറയുന്നു...

    )}