നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » AD FILMMAKERS ASSOCIATION SERVES FOOD FOR THE NEEDY AMID COVID LOCKDOWN

    അത്താഴ പട്ടിണിക്കാരുണ്ടാവില്ല; കോവിഡ് ദുരിതക്കയത്തിൽ തുടരുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണമൊരുക്കി പരസ്യചിത്ര സംവിധായകരുടെ സംഘടന

    Ad-filmmakers association serves food for the needy amid Covid lockdown | നിർദ്ധനരായ 500ഓളം പേർക്ക് രാത്രിഭക്ഷണം സൗജന്യമായി എത്തിച്ചു നൽകി പരസ്യചിത്ര നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന

    )}