നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » ADAH SHARMA POSTS THROWBACK PIC WEARING HER FIRST BIKINI

    ബിക്കിനിയെ കുട്ടിക്കാലത്തേ സ്നേഹിച്ച നടി; ആദ്യമായി ധരിച്ച ബിക്കിനിയുടെ ഓർമ്മയിൽ യുവസുന്ദരി

    ആദ്യമായി അണിഞ്ഞ മഞ്ഞ നിറമുള്ള ബിക്കിനി പരിചയപ്പെടുത്തി പ്രേക്ഷക പ്രിയങ്കരിയായ യുവസുന്ദരി

    )}