നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » AHAANA KRISHNA COMES UP WITH A POST AGAINST RAPE JOKES

    സ്വർണ്ണക്കടത്ത്, ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ പോസ്റ്റ് വിവാദത്തിന് ശേഷം ബലാത്സംഗം തമാശയല്ല എന്ന ബോധവത്ക്കരണ പോസ്റ്റുമായി അഹാന കൃഷ്ണ

    Ahaana Krishna comes up with a post against rape jokes | സ്വർണ്ണക്കടത്തും തിരുവനന്തപുരത്തെ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗണും വിഷയമായ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റ് വിവാദമായതിനു ശേഷം അവബോധ പോസ്റ്റുമായി അഹാന

    )}