നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » AHAANA KRISHNA POSTED PIC FROM SINDHU KRISHNA SCHOOL DAY

    1983, അമ്മയ്ക്ക് 12 വയസ്സ്; ഇതേ മുഖഛായയുള്ള മക്കളെ മലയാള സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ?

    ഈ ചിത്രത്തിന് 29 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സംഭവിച്ച അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയുമായി വരികയാണ് മകൾ

    )}