നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » AHAANA KRISHNA POSTS A THROWBACK PIC WITH SISTER HANSIKA

    Ahaana Krishna | ചിത്രത്തിൽ ഇവർ രണ്ടുപേർ മാത്രമല്ല; ഹൻസികയെ ഓമനിക്കുന്ന പഴയകാല ഓർമ്മയുമായി അഹാന കൃഷ്ണ

    Ahaana Krishna posts a throwback pic with sister Hansika | ഫോട്ടോയ്ക്ക് മുഖം കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ചിത്രത്തിൽ മറ്റൊരാൾ കൂടിയുണ്ട്. അതാരെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടോ?

    )}