നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » AHAANA KRISHNA POSTS A THROWBACK PICTURE OF JAGATHY SREEKUMAR

    ഓർമ്മച്ചെപ്പ് തുറന്ന് അഹാന; സർവ്വകലാശാല യുവജനോത്സവത്തിൽ മോണോ ആക്ടിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയ ആ മിടുക്കന്റെ ചിത്രം

    Ahaana Krishna posts a throwback picture of Malayali's favourite actor | ഈ ചിത്രത്തിലെ മിടുക്കൻ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ ആണെന്നതാണ് പ്രത്യേകത

    )}