നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » AHAANA KRISHNA TAKEN BY SURPRISE BY A ZOMATO DELIVERY BOY

    Ahaana Krishna | സൊമാറ്റോ ഓർഡർ വാങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയ അഹാനയെ അമ്പരപ്പിച്ച് ഡെലിവറി ബോയ്

    Ahaana Krishna taken by surprise by a Zomato delivery boy | തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട്ടിൽ വച്ചാണ് അഹാന ഓർഡർ നൽകിയതും തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായ കാര്യം സംഭവിച്ചതും

    )}