നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » AHAANA KRISHNA TEACHES SELF SHOT LESSONS IN NEW POOL SHOOT

    ആ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്ത്? അഹാനയുടെ പുത്തൻ ഫോട്ടോഷൂട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതാണ്

    Ahaana Krishna teaches self-shot lessons in new pool shoot | രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള മൂഡിലായിരുന്നു അഹാന, പക്ഷേ...

    )}