Home » photogallery » film » AHAANA KRISHNA VOICES HER OPINION ON CONTINUING ACTING AFTER GETTING MARRIED

വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ അഭിനയം തുടരുമോ? അഹാന കൃഷ്ണയുടെ മറുപടി ഇതാണ്

Ahaana Krishna voices her opinion on continuing acting after getting married | വിവാഹം കഴിഞ്ഞാലുള്ള കരിയറിനെപ്പറ്റിയും പങ്കാളിയെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കൽപ്പങ്ങളെ പറ്റിയും അഹാന