നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » AISHWARYA LEKSHMI STUNS IN HER GLAMAROUS AVATAR AS A COVER GIRL

    Aishwarya Lekshmi | മാഗസിൻ കവർ ഗേൾ ആയി ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിയുടെ ഗ്ലാമറസ് മേക്കോവർ

    Aishwarya Lekshmi stuns in her glamarous avatar as a cover girl | മാസികകളുടെ കവർ പേജിൽ സാരിയിലും മോഡേൺ വേഷത്തിലും ഗ്ലാമറുമായി ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി

    )}