നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » AISHWARYA LEKSHMI TO BE STARRED WITH TAMIL ACTOR ARYA

    Aishwarya Lekshmi | ആര്യയുടെ പുതിയ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി

    ടെഡി' എന്ന സയൻസ് ഫിക്‌ഷൻ ചിത്രത്തിനു ശേഷം സംവിധായകൻ ശക്തി രാജനും ആര്യയും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി നായികയാകുന്നു

    )}