നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » ANARKALI MARIKAR CHILLS IN A NEW BIGGINI SHOOT

    ബിഗിനി ഷൂട്ട് പോലെ എന്ന് അനാർക്കലി മരയ്ക്കാർ; കാട്ടരുവിയുടെ കുളിർമയിൽ പുത്തൻ ചിത്രങ്ങളുമായി താരം

    Anarkali Marikar chills in a new 'biggini' shoot | ബിക്കിനി എന്തെന്ന് പലരും കേട്ടുകാണും, എന്നാൽ ബിഗിനി എന്തെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അനാർക്കലി