നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » ANARKALI MARIKAR INTRODUCES VAPPA AND KOCHUMMA ON THE NIKAH DAY

    Anarkali Marikar | വാപ്പയുടെ നിക്കാഹാണ്; വാപ്പയെയും കൊച്ചുമ്മയെയും പരിചയപ്പെടുത്തി അനാർക്കലി മരയ്ക്കാർ

    Anarkali Marikar introduces Vappa and Kochumma on the Nikah day | വാപ്പായുടെ നിക്കാഹ് വേളയിലെ നിമിഷങ്ങൾ പകർത്തി, തന്റെ കൊച്ചുമ്മയെ പരിചയപ്പെടുത്തി നടി അനാർക്കലി മരയ്ക്കാർ