നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » ANJALI AMEER GIVES QUICK RESPONSE TO GOPI SUNDERS POST SEEKING A PRIVATE CHEF TO COOK TRADITIONAL MEALS

    വീട്ടിൽ നാടൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന കുക്കിനെ തേടിയുള്ള ഗോപി സുന്ദറിന്റെ പോസ്റ്റിനു മറുപടിയുമായി അഞ്ജലി അമീർ

    കുക്കിനെ തേടിയുള്ള ഗോപി സുന്ദറിന്റെ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയായിരുന്നു. ഈ പോസ്റ്റിനാണ് അഞ്ജലി അമീർ മറുപടിയുമായെത്തിയത്