നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » ANTI NAZI FILM FESTIVAL IN KOZHIKODE TV DNV

    വംശഹത്യയേക്കുറിച്ചുളള സിനിമകൾ കാണണോ? ആന്റി നാസി ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ രണ്ടു ദിവസം കോഴിക്കോട്

    ലോകത്ത് ചിത്രീകരിച്ച വംശഹത്യകള്‍ പ്രമേയമായ സിനിമകളാണ് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നത്.

    )}