നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » ANUPAMA PARAMESWARAN ACTS TOUGH AGAINST POSTING MORPHED PHOTOS OF HER ON SOCIAL MEDIA

    വീട്ടിൽ അമ്മയും പെങ്ങളുമില്ലേ? രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച് അനുപമ പരമേശ്വരൻ

    Anupama Parameswaran acts tough against posting morphed photos of her on social media | ഫേസ്ബുക് അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്ത ശേഷം തന്റെ മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തവരോട് രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച് അനുപമ