നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » ASWATHY SREEKANTH SHUTS A CRITIC TO HER ANTI DOWRY POST WITH AN APT REPLY

    Aswathy Sreekanth | കല്യാണ ഫോട്ടോയിൽ കുറേ പൊന്ന് കാണാനുണ്ടല്ലോ; അശ്വതി ശ്രീകാന്തിന്റെ സ്ത്രീധന വിരുദ്ധ പോസ്റ്റിന് കമന്റും പിന്നാലെ മറുപടിയും

    Aswathy Sreekanth shuts a critic to her anti-dowry post with an apt reply | അശ്വതി ശ്രീകാന്തിന്റെ ഭർത്താവിന് സ്ത്രീധനം എത്ര കിട്ടി എന്നും ചോദ്യം

    )}