നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » ASYMPTOMATIC ACTOR KIRAN KUMAR TESTED POSITIVE FOR COVID

    ബോളിവുഡിനെ വീണ്ടും പിടികൂടി കോവിഡ്; ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാതിരുന്നിട്ടും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്

    Asymptomatic actor Kiran Kumar tested positive for Covid | കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നതിന് മുൻപും ശേഷവും താരം ചുമയോ പനിയോ പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല

    )}