നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » AYUSHMANN KHURRANA WAS ONCE ASKED TO SHOW HIS TOOL IN EXCHANGE FOR LEAD ROLE

    നായകനാക്കാം, പക്ഷെ... ഒരു കാര്യം കാണിക്കണം... ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് മുൻനിര താരം

    Ayushmann Khurrana was Once Asked to 'Show His Tool' in Exchange for a Lead Role | സിനിമയിൽ പുരുഷന്മാർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ലൈംഗിക ചൂഷണത്തെ പറ്റി പ്രമുഖ നടൻ

    )}