നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » BHUMI PEDNEKAR CELEBRATES HER 32ND BIRTHDAY TODAY

    Bhumi Pednekar | ഭൂമിക്ക് വയസ്സ് 32; പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ച് നടി ഭൂമി പഡ്നേക്കർ

    Bhumi Pednekar celebrates her 32nd birthday today | ഒന്നിലധികം വേദികളിൽ ഭൂമി പഡ്നേക്കറിന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം