നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » CHECK OUT PUNEETH RAJKUMAR S RARE AND UNSEEN CHILDHOOD AND FAMILY PHOTOS TRANSPG

    Puneeth Rajkumar| കന്ന‍ഡ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പുനീത് രാജ്കുമാറിന്റെ കുട്ടിക്കാലവും കുടുംബവും; അപൂർവ ചിത്രങ്ങൾ

    അപ്പു എന്ന് ആരാധകർ വിളിക്കുന്ന പുനീത് രാജ്കുമാർ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ 29 ന് അകാലത്തിൽ അന്തരിച്ചു. കുടുംബത്തിനും മറ്റുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാല്യകാല ചിത്രങ്ങളിൽ ചിലത്.

    )}