നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » CYBER BULLY APOLOGISES TO PRODUCER SANDRA THOMAS

    'ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ നഗ്നയായി വരണം'; കമന്റിട്ടവനെ കൊണ്ട് മാപ്പ് പറയിച്ച് നിർമ്മാതാവ് സാന്ദ്ര തോമസ്

    Cyber bully apologises to producer Sandra Thomas | ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനായ വ്യക്തിയാണ് സാന്ദ്രക്ക് നേരെ മോശം പ്രയോഗം നടത്തിയത്

    )}