നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » DIWALI 2021 OUTFIT IDEAS FROM BOLLYWOOD ACTRESS JUHI CHAWALA

    Diwali 2021 | ഇത്തവണ ദീപാവലിയ്ക്ക് എന്ത് വസ്ത്രം ധരിക്കണം; ജൂഹി ചൗളയ്ക്ക് ചില ആശയങ്ങളുണ്ട്!

    ഇത്തവണ ദീപാവലിക്ക് എന്തുതരം വസ്ത്രമാണ് ധരിക്കേണ്ടതെന്ന ചിന്തയിലാകും ഫാഷൻ ട്രെൻഡുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ.

    )}