നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » DIYA KRISHNA ON WHY SHE IS NOT INTO CINEMA

    സഹോദരിമാർ സിനിമയിൽ, ദിയക്ക് അഭിനയം താത്പര്യമില്ലേ? ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുത്ത് ദിയ കൃഷ്ണ

    Diya Krishna on why she is not into cinema | എന്തുകൊണ്ട് അഹാനയുടെ അനുജത്തി ദിയ കൃഷ്ണ സിനിമയിലില്ല? ചോദ്യത്തിന് ദിയ തന്നെ മറുപടി നൽകുന്നു

    )}