നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » DJIBOUTI FILM CAPTURES THE BEAUTY AND HORROR OF A COUNTRY AS IN THEATERS ON DECEMBER 31ST

    Djibouti | ഒരു നാടിന്‍റെ ഭംഗിയും ഭീകരതയും പകർത്തി 'ജിബൂട്ടി'; ഡിസംബർ 31ന് തിയറ്ററുകളിൽ

    ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലും ഇന്നേവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ജിബൂട്ടി എന്ന രാജ്യം തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത. കിഴക്കേ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ജിബൂട്ടിയുടെ മുഴുവൻ ഭംഗിയും ഭീകരതയുമെല്ലാം മനോഹരമായി പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ

    )}