നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » DURGA KRISHNA COMES UP WITH CHILDHOOD PIC

    ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ച് പല്ല് കേടായി; എന്നിട്ടും പാൽപ്പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന ഈ കുട്ടിയെ മനസ്സിലായോ?

    ചോക്ലേറ്റ് പ്രേമിയായ ഈ പെൺകുട്ടി മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവതാരമാണ്

    )}