നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » DURGA KRISHNA POSTS A VIDEO OF GETTING INTO A NEW HOME AFTER WEDDING

    Durga Krishna | ഇനി ദുർഗ്ഗ കൃഷ്ണ അർജുൻ; വിവാഹ ശേഷം വീട് പാലുകാച്ചൽ നടത്തി ദുർഗ്ഗയും ഭർത്താവും

    Durga Krishna posts a video of getting into a new home after wedding | ഏപ്രിൽ അഞ്ചിനായിരുന്നു ദുർഗ്ഗയുടെ വിവാഹം. ഇപ്പോൾ ഭർത്താവുമൊത്ത് പുതിയ വീട്ടിൽ താമസമാരംഭിച്ചതിന്റെ വിശേഷം പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടുകയാണ് ദുർഗ്ഗ

    )}