നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » DURGA KRISHNA REVEALS DETAILS ABOUT HER LOVE AFFAIR

    ആ ചിത്രത്തിൽ വാരിപ്പുണർന്നത് കാമുകനെ; പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് ദുർഗ്ഗ കൃഷ്ണ

    Durga Krishna reveals details about her love affair | വിമാനം, പ്രേതം 2 തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ പരിചയിച്ച മുഖമാണ് നടി ദുർഗ്ഗ കൃഷ്ണ