നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » FANS MADE GRAND PLANS TO CELEBRATE THE 60TH BIRTHDAY OF MOHANLAL1

    Mohanlal Shashti Poorti|അറുപതാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന മോഹൻലാലിനായി ആരാധകർ നടത്തിയത് വൻ ഒരുക്കങ്ങൾ; പക്ഷെ...

    Grand plans by fans to celebrate the 60th birthday of Mohanlal cancelled after Covid | ലാലേട്ടന്റെ പിറന്നാളിനായി ആരാധകർ കാത്തിരുന്ന ആ വലിയ ആഘോഷം മാറ്റിവയ്‌ക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും അവർ പിന്മാറാൻ ഒരുക്കമല്ല