നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » FILM CHAMBER OPPOSE SHANE NIGAM ACT IN OTHER LANGUAGE FILMS

    'ഇതര ഭാഷാ ചിത്രങ്ങളിലും സഹകരിപ്പിക്കരുത്' ഷെയ്ൻ നിഗത്തിനെതിരെ ഫിലിം ചേംബറിന്‍റെ കത്ത്

    വിക്രമിനൊപ്പമുള്ള ഷെയ്നിന്റെ തമിഴ് ചിത്രം ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങാനിരിക്കെയാണ് ഫിലിം ചേംബറിന്റെ നടപടി.