നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » FIND OUT HOW MUCH IS KEERTHI SURESH FIRST SALARY

    Keerthy Suresh| ആദ്യ പ്രതിഫലം 500 രൂപ! ആദ്യമായി ലഭിച്ച പണം കീർത്തി സുരേഷ് എന്തു ചെയ്തു?

    താൻ ആദ്യമായി സമ്പാദിച്ച് നേടിയ തുക 500 രൂപയായിരുന്നുവെന്നും തെന്നിന്ത്യയിലെ താരറാണി തുറന്നു പറഞ്ഞത്

    )}