നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » FIRST PIC OF SHILPA SHETTYS DAUGHTER APPEARS ON SOCIAL MEDIA

    തൈമൂറിനെ പോലെ സമിഷയും ക്യൂട്ട് തന്നെ; ശില്പ ഷെട്ടിയുടെ മകളുടെ ചിത്രം വൈറൽ

    First pic of Shilpa Shetty's daughter appears on social media | ജനിച്ച ശേഷം ഒരിക്കൽ പോലും മകളുടെ മുഖം കാണുന്ന വിധമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ശില്പ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല

    )}