നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » FROM 96 KGS TO FIT CHECK OUT SARA ALI KHANS INSPIRING WEIGHT LOSS JOURNEY AND HOTTEST LOOKS

    Sara Ali Khan | 96ൽ നിന്ന് 35 ലേക്ക്; ഏവരേയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ സാറായുടെ വെയ്റ്റ്‌ലോസ് ജേണി

    ന്യൂയോർക്കിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ  സാറാ അലി ഖാന് 96 കിലോ ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു