നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » GAYATHRI ARUN POINTS A FINGER AT FAKE MESSAGES IN HER NAME

    Gayathri Arun | ബിഗ് ബോസിൽ ഉണ്ടാവും, വോട്ട് ചെയ്യണം; നടി ഗായത്രി അരുണിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ സന്ദേശം

    Gayathri Arun points a finger at fake messages in her name | ഐ.പി.എസ്. കഥാപാത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഗായത്രി ജീവിതത്തിലും ദീപ്തി ഐ.പി.എസ്. മാതൃകയിൽ തന്നെ തിരിച്ചടിച്ചു

    )}