നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » GEETU MOHANDAS BRINGS HOME A NEW PUPPY FOR DAUGHTER ARADHANA

    ഈ 'ചെക്കൻ' ഇനി താരകുടുംബത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ

    Geetu Mohandas brings home a new puppy for daughter Aradhana | പൃഥ്വിരാജിന്റെ മകൾ അല്ലിക്ക് ചങ്ങാതിയായി 'സൊറോ' വന്നതിന് ശേഷം ഇതാ മറ്റൊരു താരകുടുംബത്തിലെ അംഗമായി 'ചെക്കൻ'

    )}