നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » GOPI SUNDAR SHUTS ANOTHER MORAL POLICING COMMENT TO HIS PHOTO POST

    Gopi Sundar | സെലിബ്രിറ്റികൾ വ്യഭിചാരിച്ചാൽ ലിവിങ് ടുഗെദർ; സദാചാര 'പെങ്ങൾ' കമന്റിന് ഗോപി സുന്ദറിന്റെ മറുപടി

    Gopi Sundar shuts another moral policing comment to his photo post | പുതിയ ഫോട്ടോക്ക് നേരെയാണ് സദാചാര ആക്രമണം. സദാചാര പെങ്ങളുടെ കമന്റിന് ഗോപി സുന്ദറിന്റെ മറുപടി