നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » GUESS HOW MUCH COSTS NICK S BIRTHDAY WINE BOTTLE FOR PRIYANKA CHOPRA

    പ്രിയങ്കയുടെ പിറന്നാളിന് നിക്ക് നൽകിയ റെഡ് വൈൻ; അര ലിറ്ററിന് വില ലക്ഷങ്ങൾ

    പ്രിയങ്ക ചോപ്രയുടെ 39ാം പിറന്നാളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം