നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » GUESS WHO IS WITH NAZRIYA NAZIM IN THIS PIC

    ഫോട്ടോയിൽ നസ്രിയക്കൊപ്പം മൂന്ന് അഭിനേതാക്കൾ; കുട്ടിക്കാല ചിത്രത്തിലെ ആ മുഖങ്ങൾ ആരുടെതെന്ന് കണ്ടെത്താനാകുന്നോ?

    Guess who is with Nazriya Nazim in this pic | നസ്രിയയുടെ കൂടെയുള്ള മൂന്നുപേർ മലയാള സിനിമയിലെ അഭിനേതാക്കളാണ്. അവർ ആരെല്ലാമെന്ന് മനസ്സിലായോ?