നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » GWEN STEFANI AND BLAKE SHELTON ARE OFFICIALLY ENGAGED TRANSPG N

    വീണ്ടുമൊരു താര വിവാഹത്തിന് വേദിയൊരുങ്ങുന്നു; പ്രിയതമനെ ചുണ്ടോടു ചേർത്തു ചുംബിക്കുന്ന ചിത്രവുമായി വിവാഹനിശ്ചയ വാർത്ത അറിയിച്ച് ഗ്വേൻ സ്റ്റെഫാനി

    American singer-songwriter Gwen Stefani and Blake Shelton are officially engaged | ഇരുവരുടെയും പുനർ വിവാഹമാണിത്

    )}