നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » HAPPY BIRTHDAY HRITHIK ROSHAN RARE PICTURES OF THE GREEK GOD OF BOLLYWOOD UPDATE

    Happy Birthday Hrithik Roshan | ബോളിവുഡിന്‍റെ 'ഗ്രീക്ക് ദേവന്' 47; താരത്തിന്‍റെ അപൂർവ്വ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ

    മികച്ച ഡാൻസർ കൂടിയായ താരം തന്‍റെ പ്രത്യേക സൗന്ദര്യം കൊണ്ട്  ബോളിവുഡിന്‍റെ 'ഗ്രീക്ക് ഗോഡ്' എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഋതികിന്‍റെ ചില അപൂർവ്വ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

    )}