നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » HERE IS ACTOR SUDHA RANI AT RAAYAN RAJ SARJA BIRTHDAY

    മേഘ്‌നയുടെ മകനെ താലോലിച്ച് മലയാള സിനിമയിലെ മുൻ നായിക; ഈ മുഖം ഓർമ്മയുണ്ടോ?

    കേവലം ഒരു സിനിമ കൊണ്ട് മലയാളി എന്നെന്നും ഓർക്കുന്ന നടി. മേഘ്ന രാജിന്റെ മകന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ

    )}