നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » HOW MUCH TOLLYWOOD HEROES CHARGING FOR FILMS

    Tollywood Heroes| 50 കോടി മുതൽ നൂറ് കോടി വരെ; ഒരു സിനിമയ്ക്ക് കോടികൾ വാങ്ങുന്ന തെലുങ്ക് നായകന്മാർ

    മുമ്പ് തെലുങ്ക് സിനിമയിലെ പ്രധാന നായകന് ലഭിച്ചിരുന്ന തുക 12 മുതൽ 15 കോടി വരെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അമ്പതും നൂറുമൊക്കെയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

    )}