നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » HOW SHAH RUKH KHAN REACTED ON THE CLAIM ABRAM IS ARYAN KHAN LOVE CHILD

    അബ്രാം ഖാൻ ആര്യന്റെ രഹസ്യപുത്രനെന്ന പരാമർശത്തോടുള്ള ഷാരൂഖിന്റെ പ്രതികരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീണ്ടും ശ്രദ്ധ നേടുന്നു

    ഇളയ മകൻ അബ്രാം തന്റെ മൂത്ത കുട്ടി ആര്യന്റെ മകനാണെന്ന പ്രചാരണത്തിന് ഷാരൂഖ് ഖാൻ നൽകിയ മറുപടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു

    )}