നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » I DIDNT ACT IN KISSING SCENE SAYS ACTRESS SAI PALLAVI

    'ഞാൻ ഉമ്മ വെച്ചിട്ടില്ല, അത് വെറും ക്യാമറ ട്രിക്ക് മാത്രം'; ലവ് സ്റ്റോറിയിലെ രംഗത്തെക്കുറിച്ച് സായ് പല്ലവി

    ചുംബനരംഗങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കില്ലെന്ന നിലപാട് സായ് പല്ലവി മാറ്റിയോ എന്നാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടിയിരുന്നത്.

    )}