നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » INSIDE THE NEW HOME OF ACTOR JYOTHIRMAYI AND HUSBAND AMAL NEERAD

    Jyothirmayi and Amal Neerad | ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് വാങ്ങി വീടാക്കി മാറ്റി; ഇത് ജ്യോതിർമയിയുടെയും അമൽ നീരദിന്റേയും ഫ്രഞ്ച് ഹൗസ്

    Inside the new home of Jyothirmayi and husband Amal Neerad | പൂമുഖം മുതൽ അകത്തളം വരെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചകളുമായി ജ്യോതിർമയിയുടെയും അമൽ നീരദിന്റേയും വീട്

    )}