നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » IS ALIA BHATT AND RANBIR KAPOOR GETTING MARRIEDIN 2021

    റൺബീറുമായുള്ള വിവാഹം അടുത്ത വർഷം ഉണ്ടാകുമോ? ആലിയ ഭട്ട് പറയുന്നു

    രണ്ട് വർഷമായി ആലിയയുമായി പ്രണയത്തിലാണ് റൺബീർ. റൺബീറിന്റെ കുടുംബ ചടങ്ങുകളിലും ആലിയ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്.

    )}