നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » IT IS BIRTHDAY FOR RACHANA NARAYANANKUTTY

    ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സുന്ദരി കുട്ടിക്ക് ഇന്ന് പിറന്നാൾ

    Rachana Narayanankutty: നടിയായും നർത്തകിയായും സിനിമയിലും സീരിയലിലും തിളങ്ങിയ, എന്തിനേറെ പറയുന്നു, ട്രോളുകളിലും നിറഞ്ഞ മലയാളത്തിന്റെ ഈ താര സുന്ദരിയുടെ പിറന്നാളാണിന്ന്

    )}