നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » JANHVI KAPOOR GETS INKED WITH HER MOMS HANDWRITTEN NOTE

    ജാൻവി കപൂറിന്റെ പുതിയ ടാറ്റുവിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം മനസ്സിലായോ? താരപുത്രിയുടെ പച്ചകുത്തൽ ശ്രദ്ധനേടുന്നു

    ജാൻവി കപൂറിന്റെ കയ്യിലെ ടാറ്റുവിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം ഇതാണ്

    )}