നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » JAYASURYA GETS A LUCKY ESCAPE FROM AN UNEXPECTED OCCURING DURING A FILM SHOOTING

    ഡ്യൂപ്പ് ഇല്ലാതെ ചെയ്‌തു; തലനാരിഴക്ക് അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപെട്ട് ജയസൂര്യ

    'വെള്ളം' എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടയിലാണ് അപകടം

    )}